Ziemia i kora - pakowane

Niezbędne do rozwoju roślin składniki pokarmowe zapewnia między innymi prawidłowe podłoże. Oferujemy urozmaicony asortyment podłoży ziemnych, substratów torfowych oraz ziemi ogrodniczej.


zdjzdjzdjzdj