Narzędzia

Oferujemy:

  • szpadle różnej wielkości (zwykłe, hartowane, saperki)
  • grabie do ziemi, trawników, liści
  • widły oprawne i nieoprawne
  • sekatory ręczne, do konarów i na wysięgniku
  • nożyce do żywopłotów i podcinania traw
  • spulchniacze, kultywatory
  • pazurki ogrodnicze, motyki, łopatki, pikowniki
  • szufle do węgla, piaskówki
  • łopaty do odsnieżania, skuwacze do lodu
  • szczotki, miotły i inne

 

zdj