Mieszanki traw

Posiadamy mieszanki trawnikowe o różnym przeznaczeniu, od typowo przydomowych poprzez sportowe, gazonowe do pastewnych. Mieszanki traw przez nas oferowane dostosowane są do polskich warunków klimatycznych.

 


zdjzdjzdj